Reference

Projekční práce

Projekční práce zajišťuje oddělení projekce a to jak pro realizaci vlastních zakázek, tak i pro externí organizace a subdodavatele.

Projekční činnost je zajištována, jak pro stavby v ČR, potažmo EU, tak i pro stavby v třetích zemích např. v Turecku

Projekty jsou zpracovány dle platných legislativních požadavků a se zavedeným systémem řízení jakosti.

Projektovou dokumentaci zajišťujeme od návrhu přes zadávací dokumentace, realizační dokumentace až po dokumentace skutečného stavu.

Realizujeme:

  • projektové dokumentace zařízení měření a regulace,
  • projektové dokumentace řídicích systémů,
  • projektovou dokumentaci zařízení kategorie „A“ a „B“ (zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu),
  • projektovou dokumentaci elektrického zařízení objektů a zařízení pro hornickou činnost.

Zajišťujeme:

  • Projekční práce NN a VN zařízení

Projekční práce jsou realizované v digitální formě EPLAN P8, případně v souborech DWG . Samozřejmostí je i následné vytištění v požadovaném počtu paré.