Reference

Kolejové prostředky

Kolejové vozidlo tedy dopravní prostředek způsobilý k jízdě po koleji, která vozidlo nese a vede.

Zvláštní skupinou těchto prostředků jsou vozidla speciálních drah (průmyslová dráha, důlní dráha).

Tyto prostředky jsou používané mimo klasickou drážní dopravu a slouží k přepravě materiálu.

V podzemních důlních drahách dnes převažují závěsné lokomotivy, které jsou jednodušší z pohledu zajištění kolejové dráhy, avšak stále zde přetrvává nutnost zajištění zejména řídicího systému pro zvláště nepříznivé vnější vlivy.

Řídicí systém tedy musí plně odolávat těmto vlivům a to včetně patřičné polní instrumentace.

Jednou z ne nepodstatných podmínek je schválení dle platné legislativy.

V průmyslových podnicích je naopak využíváno kolejové dopravy v příznivějších vnějších podmínkách, ovšem jsou zde kladeny vyšší nároky na přívětivost obsluhy a případně i zabezpečení před možným střetem s pracovníky během případného autonomního provozu, nebo provozu pomocí dálkového ovládání.

Oba druhy prostředí kladou na nasazený řídicí systém vysoké nároky jak ohledně spolehlivosti, tak bezpečnosti.