Reference

Potravinárenství

Potravinářství je specifické průmyslové odvětví s ohledem na zajištění maximální možné čistoty. Vzhledem k tomuto požadavku jsou zde používané k očistě vysoce agresivní látky, které mají vliv na to, že prostředí, ve kterém zařízení pracují, je velmi náročné.

Potravinářství je rovněž náročné svými požadavky na plnou funkčnost a bezpečnost řídicích systémů, neboť konečný výsledek činnosti technologií je určen k lidské spotřebě.

Řídící systémy většinou zajišťují jak autonomní řízení, tak řízení v rámci sítě na základě pokynů nadřazeného řídicího systému.

Vedlejší činnost systému je zajištění měření množství médií i konečného produktu, případně i vstupních zdrojů.

Systém je většinou provázán pomocí komunikační sítě s dalšími technologiemi potravinářského provozu.

Obsluha systému je možná místním operátorským panelem, místním dispečinkem, případně vzdáleným dispečinkem potravinářského provozu.

Polní instrumentaci tvoří snímače (tlaku, teploty), připojené do systému přes I/O analyzátory připojené pomocí komunikačních protokolů. Většina snímačů je v provedení nerez s certifikátem pro užití v potravinářství.