Reference

Zpracování odpadu

Ke zpracování odpadu slouží třídící linky, které umožňují jak separaci, tak přípravu odpadu k dalšímu zpracování.

Jednou z typů linek je linka na zpracování gastroodpadu. Zde se jedná po navezení do sběrné jímky o separování nežádoucích příměsí, zejména kovů a následné rozmělnění v drtiči. Po té je gastroodpad v nádrži pastéru tepelně upraven a může být použit k výrobě bioplynu v bioplynové stanici.

Řídicí systém zajišťuje řízení dopravníků a signalizaci při zjištění kovového odpadu, následně pak řízení drtiče a přemístění do pastéru, kde provádí ohřev a udržení teploty po dobu pasterizace.

Obsluha systému je možná místním operátorským panelem.

Polní instrumentaci tvoří snímače (tlaku, teploty), připojené do systému přes I/O.