Reference

Regulační stanice plynu

Regulační stanice plynu je zařízení používané pro regulaci tlaku plynu a zabezpečení proti nepřípustnému zvýšení provozního tlaku. Jsou umísťovány na distribučních trasách plynu a jejich rozlišení je zejména ve velikosti vstupního tlaku plynu (VVTL- velmi vysoký, VTL – vysokotlaké, STL- středotlaké a NTL- nízkotlaké)a množství proteklého plynu.

Součástí regulační stanice jsou i jiná zařízení, např. předehřev zemního plynu, filtr nebo odorizační stanice.

Řídicí systém zajišťuje telemetrické sledování hlavních hodnot provozu regulační stanice, případně i ovládání ohřevu a odorizace.

Řídicí systém zajišťuje telemetrické sledování hlavních hodnot provozu regulační stanice, případně i ovládání ohřevu a odorizace.

Systém je většinou provázán pomocí komunikační sítě s oblastním dispečinkem distribuční společnosti.

Polní instrumentaci tvoří jak jednodušší snímače (tlaku, teploty), připojené do systému přes I/O, tak složité přístroje (měření plynu), které se systémem komunikují pomocí komunikačních protokolů.

Vzhledem k tomu, že regulační stanice má specifické prostředí (zóna 2 nebezpečí výbuchu), musí zařízení odpovídat přísným normám pro použití v tomto prostředí.