Reference

Výměníkové stanice

Výměníková stanice zajišťuje distribuci tepla pro vytápění objektů a ohřev teplé vody.

Podle pracovního média rozlišujeme výměníkové stanice parní nebo teplovodní.

Řídicí systém zajišťuje jak autonomní řízení, tak řízení v rámci sítě na základě pokynů nadřazeného řídicího systému např. kotelny, nebo centrálního zdroje tepla (CZT).

Systém zajišťuje v topném období ohřev topné vody a prakticky nepřetržitě, mimo letní odstávku, ohřev a dodávku teplé užitkové vody.

Vedlejší činnost systému je zajištění měření množství dodávaného tepla a teplé užitkové vody, případně spotřeby elektrické energie.

Systém je většinou provázán pomocí komunikační sítě s dalšími technologickými celky teplárenské soustavy.

Obsluha systému je možná místním operátorským panelem a zároveň vzdáleným dispečinkem teplárenské soustavy.

Polní instrumentaci tvoří snímače (tlaku, teploty) připojené do systému přes I/O a měřiče tepla připojené pomocí komunikačních protokolů.