Reference

Čistírny odpadních vod

Odpadní voda je pomocí kanalizačního systému odváděna na čistírny odpadních vod.

Nejčastějším typem v České republice je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod.

Součástí čistírny jsou i další provozy související s provozem čistírny, jedná se zejména o zpracování kalu a bioplynové hospodářství včetně kogeneračních jednotek.

Řídicí systém zajišťuje, jak řízení jednotlivých procesů čištění, tak vedlejší provozy.

Systém, musí zajišťovat funkci nepřetržitě a to i v náročném prostředí provozu čistírny.

Vedlejší činnost systému je navázání na měření množství vody, elektrické energie a dalších používaných médií (bioplyn, vápno,…).

Systém je většinou provázán pomocí komunikační sítě s čerpacími stanicemi kanalizační sítě.

Obsluha systému probíhá buď místním operátorským pracovištěm, nebo je napojena na vzdálený vodohospodářský dispečink.

Polní instrumentaci tvoří jak jednodušší snímače (tlaku, hladiny), připojené do systému přes I/O, tak složitých analytických přístrojů, které se systémem komunikují pomocí komunikačních protokolů.