Reference

Čerpací stanice

Čerpací stanice slouží ve vodárenství k překonání výškových rozdílů vodárenských a kanalizačních sítí. Umožnují čerpat, jak surovou, či pitnou vodu, tak vody odpadní.

U čerpacích stanic se dále rozlišuje čerpání do sítě gravitační, nebo tlakové.

Řídicí systém zajišťuje, jak řízení autonomní, tak řízení v rámci sítě na základě propojení bod-bod, nebo pokynech nadřazeného řídicího systému např. úpravny, nebo čistírny.

Systém, musí zajišťovat funkci nepřetržitě a u surové a pitné vody, také bezpečně s ohledem na zajištění kvality vody pro lidskou spotřebu.

Vedlejší činnost systému je zajištění měření množství vody a elektrické energie.

Systém je většinou provázán pomocí komunikační sítě s čerpacími stanicemi a dalšími technologickými celky vodárenské soustavy.

Obsluha systému probíhá buď místním operátorským panelem, nebo je napojena na vzdálený dispečink.

Polní instrumentaci tvoří snímače (tlaku, hladiny), připojené do systému přes I/O.