Reference

Úpravny uhlí

Vytěžené uhlí z dolu putuje přímo do úpravny uhlí. Zde se kromě jeho třídění starají také o jeho úpravu před prodejem. Mezi jednotlivými provozy putuje uhlí v rámci úpravny po pasových dopravních. Řídící systémy jednotlivých úseků pasové dopravy (PD) se starají o chod PD, hlídání mezních provozních a poruchových stavů s o ustavení a obsluhu dopravní cesty. Kromě vizualizačních panýlků u jednotlivých úseků PD, které slouží převážně k monitoringu hodnot a servisním účelům, je obsluha centralizována na velíně úpravny, kde se nachází jedna velká vizualizace pro celý závod. Dispečeři tak mají přehled o stavech jednotlivých dílčích celků a prostřednictvím této vizualizace rovněž dávají povely příslušným řídícím systémům k provozu.