Reference

Kombinované skládkové stroje

O obsluhu skládky uhlí v tepelné elektrárně se starají skládkové stroje. Jejich úkolem je uhlí na skládku založit a v případě potřeby opět vytěžit. Řídící systém skládkového stroje se kromě hlídání mezních stavů (polohy, hodnoty) a řízení jednotlivých částí technologie (koleso, pásy, otoč, zdvih, pojezd) stará i o ustavení cesty pro dopravovaný materiál (zakládání, těžba). Dále má na starosti komplexnější funkce, jako je spouštění ustavené dopravní cesty (vč. vazby na pasovou dopravu zauhlování) a v případě požadavku zákazníka i zakládání a těžbu v automatickém režimu (programové řízení zakládání/těžby). Vizualizace pak poskytuje obsluze přehled o dění na skládkovém stroji vč. aktuálního stavu jednotlivých dílčích technologických celků a umožňuje zadávat některé parametry, které ovlivňují chování stroje.