Reference

Pásové dopravníky

Páteří přepravy materiálu na povrchovém dole je dálková pásová doprava (DPD). Jednotlivé dopravníkové pásy jsou ovládány z poháněcích stanic. Řídicí systém poháněcí stanice umožňuje její provoz v automatickém režimu, nakolik se stará o napínání pasů před startem, samotný start a následně i chod DPD. Panel vizualizace pak slouží hlavně pro nastavování parametrů (napínání, startu, chodu) a signalizaci poruchových stavů.