Reference

Shazovací vozy

Úkolem shazovacího vozu je přenést ("shodit") materiál z pásu DPD (dálkové pásové dopravy) na zakladač. Shazovací vůz se pohybuje "rozkročen" nad DPD. Známe dva druhy shazovacích vozů pokud jde o jejich pojezd - kolejové a housenicové. Řídicí systém shazovacího vozu se stará o polohy pohyblivých částí (zdvih a otoč výložníku, zdvih náběžného dílu, pojezd), hlídá mezní polohy a poruchové stavy a reaguje na povely obsluhy (pojezd, změna polohy, chod výložníku). U housenicových shazovacích vozů je pak jeho součástí i systém regulace zatáčení housenic. Vizualizace poskytuje řidiči shazovacího vozu informace o provozních hodnotách, a poruchových stavech a interface pro zadávání parametrů provozu.