Reference

Zakladače

Úkolem zakladače je v rámci procesu těžby na povrchovém dole vytěžený materiál nasypat (založit) na k tomu určené místo. Pro tyto účely je vybaven podvozkem (často kráčejícím) a výložníky s pásovými dopravníky. Programovatelný automat pak má za úkol pohyby těchto částí (kráčení popř. zdvih a otáčení výložníků a chod pásů) řídit dle pokynů obsluhy. Kontrolní funkce se opět zaměřují na hlídání krajních poloh, mezních hodnot (teploty, tlaky, hladiny,...) a vyhodnocování poruch technologie včetně příslušné reakce na ni. Vizualizace pak pomáhá obsluze při ovládání stroje zobrazováním potřebných údajů a nastavováním paramtrů provozu. Kráčející podvozek lze ovládat pomocí funkce automatického kráčení, která díky lepší návaznosti jednotlivých dílčích pohybů urychluje proces kráčení, což bývá výhodné při přesunu velkostroje na větší vzdálenosti.