Reference

Přesypové vozy

Přesypové vozy se uplatňují všude tam, kde je potřeba určitá flexibilita při pásové dopravě materiálu. Může například sloužit jako mezičlánek mezi rypadlem a DPD, kde eliminuje nutnost obsluhy rypadla nastavovat polohu výložníku po každém pohybu pojezdem. Řídicí systém pásového vozu se stará o správný chod pásů, jejich polohování a pojezd vozu. Vizualizace je zdrojem informací (o provozních a poruchových stavech) pro obsluhu a umožňuje zadávat konkrétní hodnoty jednotlivých parametrů provozu.