Reference

Rýpadla

Nejznámějším představitelem těžké mechanizace pro povrchové doly jsou kolesová rýpadla. Jsou určena k dobývání (těžbě) materiálu a tomu je uzpůsobena i jejich konstrukce. Řídící systém je pak mozkem celého velkostroje. Jeho úkolem je řídit a kontrolovat. Programovatelný automat umístěný na rypadle řídí veškéré jeho pohyby. Základním pohybem je ovládání pojezdu, aby se stroj mohl přesouvat z místa na místo. Při vlastní těžbě pak PLC ovládá otáčení a zdvih výložníků a samozřejmě otáčení kolesa. Vytěžený materiál je pak odvážen jím ovládanými pásovými dopravníky. Řada těchto pohybů je ovládána z PLC prostřednictvím frekvenčních měničů a softstartérů. Kontrolní funkce automatu se pak zaměřují na hlídání mezních hodnot, jako jsou polohy pohyblivých částí, teploty a hladiny, dále vyhodnocování poruch technologie za pomoci zpětnovazebních signálů a měření a počítání různých údajů jako orientační množství vytěženého materiálu a provozní hodiny jednotlivých pohonů. Součástí řídicího systému je pak i (obvykle dvou- a víceobrazovková) vizualizace, kde se obsluze zobrazují údaje potřebné pro provoz rýpadla a umožňují nastavování některých parametrů stroje. V případě potřeby může řídicí systém zastávat i vyšší funkce jako je např. programové řízení těžby dle předem zadaných parametrů.