Aktuálně

2017
Listopad
Dokončení projektové dokumentace ŘS pro KU300.8 na dole Bílina
Říjen
Dokončení kompletní realizace ŘS pro KU300.30 na dole Bílina
Dokončení autorského dozoru a dokumentace skutečného stavu na SVKL3 na dole Bílina
Září
Dokončení kompletní realizace ŘS pro U91 na ÚU Ledvice
Dokončení kompletní realizace a úprav elektro a ŘS na Odprášení přesypů Y5 a U30 na ÚU Ledvice
Dokončení realizace MaR a ŘS v dřevozpracujícím závodě Lukavec
Srpen
Úprava PD a ŘS na ZP6600 na dolech Bílina
Červenec
Úprava SW pro EPS ZP5500/Z79 na dole Bílina
Červen
Montáž a zprovoznění izolačních stavů K2000 na dole Bílina
Květen
Ukončení zakázky obměna ŘS domovních výměníkových stanic pro UE
Duben
Dokončení projektové dokumentace pro UPC Suchdol
Dokončení projektové dokumentace pro U91 na ÚU Ledvice
Březen
Úprava SW pro nouzové vypínaní na 7ks PD na dolech Bílina

2016
Listopad
Ukončení kurzu angličtiny
Dokončení zakázky vypracování projekční dokumentace pro Triangl Žatec
Dokončení zakázky tvorby SW a vizualizace pro PD255
Srpen
Společnost SEA úspěšně absolvovala recertifikační audity norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Certifikační společnost Bureau Veritas vydala certifikáty společnosti SEA pro uvedené normy na další tříleté období.
Květen
2/5/2016 Spuštěna nová verze webových stránek
Příprava na recertifikační audit Bureau Veritas
Zprovoznění datalogingu na rýpadla K100.1 a K100.2 v Německu
Duben
Ukončení rekonstrukce ŘS kabina K105
Březen
Započaly práce na novém webu
Ukončení informačního systému CASO na KU300.16/83 SD Bílina
Únor
Ukončení ŘS pro rýpadlo KR1300Xk na dole Trojanovo 1, Bulharsko